HISTORIE OBCE - ZPRACUJEME DĚJINY VAŠEHO MĚSTA NEBO VESNICE

historie obce, vesnice, města

dějiny obce jsou cenný artikl. Buďte atraktivní

Nechejte si odborně zpracovat historii své obce. Rekonstruujeme dějiny vaší vesnice, městysu i velkého města na klíč a předložíme výsledek v přehledné formě, která bude přístupná a srozumitelná nejširší veřejnosti. Přesvědčte se, že fascinující historii nemají jen významné metropole a velká města - každé místo i vaše obec má svoji unikátní a jedinečnou minulost. Poznejte ji a dejte o ní vědět! 

 • získáte atraktivní sekci „Historie“ pro svůj obecní web
 • historii obce vám zpracujeme i jako reprezentativní brožuru
 • poutavé čtení o vaší obci zvýší povědomí o ní i její renomé
 • vaše obec získá moderní image
 • podpoříte vazbu mezi obcí a jejími občany
 • zvýšíte atraktivitu obce navenek a inspirujete veřejnost k návštěvě vaší obce
 • podpoříte cestovní ruch a ekonomiku obce

Historii obce si může nechat odborně zpracovat jakýkoli soukromník, stejně jako oficiální představitel či zaměstnanec města či vesnice. Poznejte kořeny své obce a seznamte s nimi občany i turisty! Přesvědčte se na základě našich referencí, že na precizní zpracování se u nás můžete opravdu spolehnout, a kontaktujte nás!

HISTORIE VAŠÍ OBCE OD PRAVĚKU AŽ PO SOUČASNOST. POCHLUBTE SE SVÝMI DĚJINAMI

Vznik obce, významní rodáci, přelomové události, legendy versus skutečnost. Každá obec má ve své historii mnoho zajímavých, vzrušujících a fascinujících skutečností – jen se o nich musí vědět. Poznejte dějiny své vesnice či města a nechejte si zpracovat historii na míru svým potřebám. Na co se zaměříme a co podrobíme pečlivému zkoumání při zpracování historie vaší obce?

 • pravěké osídlení na základě archeologie
 • toponomastika (místní jména)
 • historické památky
 • památné stromy
 • kupecké cesty, zemské stezky
 • symboly obce a jejich heraldický popis
 • významní rodáci
 • listiny
 • urbáře
 • pozemkové (gruntovní) knihy
 • farní úřady, vyznání obyvatelstva
 • berní rula, Tereziánský katastr, I., II. a III. vojenské mapování
 • modernizace a industrializace v průběhu 19. století (těžba, škola, poštovní úřad, železnice, spolková činnost – sbor dobrovolných hasičů, Sokol, divadelní ochotníci, knihovna)
 • vývoj v období světových válek (Mnichovská dohoda a zábor území, vysídlení, holokaust, partyzánská činnost, osvobození)
 • družstva – státní statek

Zajistíme vám odborné zpracování historie obce na základě všech dostupných pramenných materiálů. Detailně obsáhneme její vývoj od pravěkého osídlení, objevíme středověké písemné zmínky, zmapujeme život v obci v průběhu 19. a 20. století. Naši archiváři pro vás vytvoří rešerše veškerých písemností spjatých s obcí, naši historikové analyzují místní kroniky, uplatňujeme také moderní metodu orální historie – vzpomínky pamětníků. Získané materiály zpracujeme podle vašich individuálních potřeb a přání, např. do formy studie, vědecko – populární brožury, či k chystanému výročí obce do tematické výstavy včetně fotografií na míru výstavních prostor. Neváhejte a nechejte si odborně zpracovat historii své obce